Projecte

A Little Rainbow Centre Infantil apliquem metodologies actives que aconsegueixen l’aprenentatge per experiències i contribueixen al desenvolupament psicomotor

Metodologia

La metodologia duta a terme a Little Rainbow parteix de les bases pedagògiques de diversos autors com Montessori, Waldorf, Acouturier o Pikler.

Al centre es proporcionen materials i eines per al desenvolupament i estimulació primerenca. A través de la manipulació, experimentació, joc heurístic, joc simbòlic, joc lliure i elements de psicomotricitat, els nens i nenes desenvolupen les seves capacitats motrius, cognitives, afectives-socials i emocionals.

Les nostres activitats giren al voltant del joc, així aconseguim que l’aprenentatge neixi de manera natural i espontània. Perseguim que actuïn de la manera més autònoma possible: els educadors són acompanyants que els ajuden a interessar-se pel món i desenvolupar les seves capacitats. També duem a terme rutines i activitats dirigides, sempre deixant marge a la imaginació i desenvolupament personal.

A l’escoleta Little Rainbow s’utilitzen metodologies de base Montessori i Waldorf.

Idiomes

A la nostra escola Little Rainbow de Palma de Mallorca conviuen anglès, espanyol i català.

Mitjançant una educació activa i participativa es fan activitats d’experimentació i diferents tallers, tot això inclòs a la nostra programació d’aula per propiciar el desenvolupament de l’idioma i el creixement personal.

L’objectiu del nostre projecte trilingüe és proporcionar als infants el contacte primerenc amb els tres idiomes, potenciant la llengua anglesa per aprofitar l’extraordinària capacitat d’aprenentatge del nen els primers anys de vida.

Per assolir aquests objectius, les nostres educadores treballen diferents rutines i activitats principalment en anglès i mantenen converses en espanyol i català.

Espai familiar

Concebem la interacció amb les famílies un punt clau per al desenvolupament rutinari dels nostres alumnes, per això, a més de mantenir contacte personal, ens dirigim a les famílies mitjançant aplicació d’agenda virtual per informar de qualsevol aspecte a conèixer de la rutina de cada alumne o del funcionament del centre.

Durant el curs, el nostre equip organitza reunions amb pares i educadores que ens permeten transmetre informació rellevant, resoldre dubtes recurrents i aportar idees i recursos a les famílies per treballar des de casa. També serveixen per dialogar, transmetre coneixements i intercanviar experiències. El seu objectiu és aconseguir el benestar dels alumnes mitjançant un espai segur d’informació i resolució de dubtes.

Realitza ara una visita virtual

Benvinguts a Little Rainbow, un centre infantil trilingüe on sabem que l’etapa de 0 a 3 anys correspon a les bases del desenvolupament motor, cognitiu, emocional i social. Explora les nostres aules temàtiques i el nostre centre d´educació infantil.

×